حکم

حکم به ارتش و مردم (سرکوب عوامل خرابکار حزب دمکرات)

حکم

‏زمان: ظهر 28 مرداد 1358 / 25 رمضان 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: سرکوب عوامل خرابکار حزب دمکرات‏

‏مخاطب: نیروهای نظامی، انتظامی و مردم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     السّاعه خبر رسید که در سنندج «حزب دمکرات»، آنها ارتشیها و سازمانهای آنها را‏‎ ‎‏محاصره کرده اند، و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد اسلحه ها را می برند. و از مسجد‏‎ ‎‏سنندج به ما اطلاع داده اند که حزب دمکرات زنهای ما را به گروگان برده اند. اکیداً به‏‎ ‎‏کلیۀ قوای انتظامی دستور می دهم به پادگانهای مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف‏‎ ‎‏سنندج حرکت کنند، و با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران انقلاب ـ در هر محلی‏‎ ‎‏هستند ـ به مقدار کافی به طرف سنندج و کردستان ـ با پل هوایی ـ بسیج شوند و با شدت،‏‎ ‎‏تمام اشرار را سرکوب نمایند. تأخیر ـ ولو به قدر یک ساعت ـ تخلف از وظیفه، و به‏‎ ‎‏شدت تعقیب می شود. از ملت ایران می خواهم که مراقب باشند هر یک از مأمورین‏‎ ‎‏تخلف کردند فوری اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی‏‎ ‎‏به من خبر بسیج عمومی برسد. والسلام.‏

‏28 مرداد 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 306