سخنرانی

سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت (راه حلی برای مشکلات مسلمانان)

سخنرانی

‏زمان: 2 شهریور 1358 / 1 شوال 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: راه حل برای اساسی ترین مشکلات مسلمانان‏

‏مناسبت: عید سعید فطر‏

‏حضار: ایرانیهای مقیم کویت‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پیاده کردن محتوای اسلام

‏     ‏‏من از خواهران و برادرانی که زحمت کشیده اند و از کویت تشریف آورده اند و با ما‏‎ ‎‏مواجه و روبرو شدند تشکر می کنم، و دعاگوی همه هستم. ما آنچه که می خواهیم این‏‎ ‎‏است که اسلام با تمام محتوایی که دارد، که آن محتوا یک میوۀ شیرینی است که هر کس‏‎ ‎‏آن را بچشد به لذّات ابدی می رسد، می خواهیم که در تمام قشرها و در تمام آن طرف از‏‎ ‎‏ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز، با محتوای بسیار عزیز، پیاده‏‎ ‎‏شود؛ بلکه آرزو این است که از سرحَدّات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان شاءالله ‏‎ ‎‏سرایت کند و امید است که بیرق پر افتخار اسلام در تمام نقاط ارض به اهتزاز درآید.‏‎ ‎‏لیکن شرط تحقق این مطالب این است که مسلمین وضع خودشان را تغییر بدهند؛‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی هم وضع خودشان را تغییر بدهند. دولتهای اسلامی مع الأسف اکثراً با‏‎ ‎‏مردم به خشونت و به حکومت رفتار می کنند و از این جهت، مردم هم به آنها پشت‏‎ ‎‏می کنند. اگر برای حکومتها مشکلی پیدا بشود، مردم بی تفاوت هستند؛ بلکه شاید تأیید‏‎ ‎‏بکنند آن مشکلات را.‏

سخنی با دولت ها و سخنی با ملت ها

‏     ‏‏یک کلمه با دولتها هست و یک کلمه با ملتها. با دولتها این است که عبرت بگیرند از‏

صحیفه امامجلد 9صفحه 328
‏دولت سابق ما، و از دولت فعلی ما. دولت سابق ما که مردم به او پشت کرده بودند و او با‏‎ ‎‏تمام قدرت مردم را سرکوب می کرد؛ و بالاخره به آنجا رسید که خود ملت با مشتهای‏‎ ‎‏گره کرده بر توپ و تانکهای آنها غلبه کرد و در عین حال که یک ارتش قوای انتظامی‏‎ ‎‏شیطانی داشت و تمام ابرقدرتها، بلکه تمام قدرتها، پشتیبان او بودند، چون ملت با او نبود‏‎ ‎‏و مخالف او بود، با همۀ کوششها نتوانستند او را نگه دارند.‏

حمایت ملت از دولت

‏     ‏‏و حالا را ملاحظه کنند که هر مشکلی که برای دولت پیش بیاید، ملت قدم می گذارد‏‎ ‎‏جلو برای حل او. در مشکل کردستان ملاحظه کردید که تمام قشرهای ملت، بلکه‏‎ ‎‏مسلمین جاهای دیگر، بلاد دیگر، مسلمین خلیج، جاهای دیگر، همه آمادگی خودشان‏‎ ‎‏را برای پشتیبانی و برای سرکوبی اشرار اعلام کردند و ما دیدیم احتیاج به بسیج عمومی‏‎ ‎‏نیست، خود قوای انتظامیه آنها را سرکوب می کنند، از این جهت خواهش کردیم از آنها‏‎ ‎‏که دست نگه دارند. آن طرز حکومت با این طرز حکومت، این دو تا، را باید حکومتها‏‎ ‎‏به نظر بیاورند. آن طرز حکومت که اگر مشکلی پیدا بشود، مردم به مشکلات می افزایند.‏‎ ‎‏و این طرز حکومت که مردم حکومت را از خودشان می دانند، و همان طور که از عائلۀ‏‎ ‎‏خودشان دفاع می کنند؛ از حکومت خودشان دفاع می کنند. اگر همۀ حکومتهای‏‎ ‎‏اسلامی، بلکه همۀ حکومتهای جهانی، این طور بشوند که با مردم تفاهم داشته باشند.‏

حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع)

‏     ‏‏مسلمین ملاحظه بکنند، حکومتهای اسلامی ملاحظه بکنند، حکومت صدر اسلام را‏‎ ‎‏[‏‏که‏‏]‏‏ صدر اسلام وضع حکومت چه طور بود. پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏با مردم چه طور رفتار می کرد در عین حالی که با کفّار، وقتی که نمی شد هدایتشان بکنند‏‎ ‎‏و توطئه گری می کردند، با خشونت رفتار می کرد؛ با ملت چه طور رفتار می کرد؛ یک‏