حکم

حکم انتصاب آقای حسن تهرانی به سمت قاضی شرع دادگاه های انقلاب قم

حکم

‏زمان: 2 شهریور 1358 / 1 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب قاضی شرع دادگاههای انقلاب قم‏

‏مخاطب: تهرانی، حسن‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حسن آقا تهرانی ـ دامت افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاههای انقلاب اسلامی شهرستان قم‏‎ ‎‏منصوب می شوید که به پرونده های زندانیان و متهمان رسیدگی نموده و احکام الهیه را‏‎ ‎‏در مورد آنان صادر نمایید؛ و چنانچه مشمول فرمان عفو مورخۀ پانزدهم شعبان 99‏‎ ‎‏می باشند، آنان را از زندان آزاد کنید. و در هر حال احتیاط را مراعات نمایید. از خدای‏‎ ‎‏تعالی موفقیت جنابعالی را خواستارم.‏

‏غرۀ شوال 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 347