تلگراف

تلگراف به آقای بهاء الدین محلاتی (احوالپرسی)

تلگراف

‏زمان: ؟‏

‏موضوع: احوالپرسی و دعا برای رفع کسالت‏

‏مخاطب: محلاتی، بهاء الدین‏

‏بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله آقای محلاتی ـ دامت برکاته‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیت، امید است بهبودی کامل حاصل، و صحت و سعادت‏‎ ‎‏برقرار باشد. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 415