نامه

نامه به آقای حافظ اسد (پاسخ به تلگراف تسلیت رحلت آقای طالقانی)

نامه

‏زمان: 24 شهریور 1358 / 23 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: پاسخ به تلگراف تسلیت‏

‏مناسبت: رحلت آقای طالقانی‏

‏مخاطب: حافظ اسد (رئیس جمهور سوریه)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت حافظ اسد، رئیس جمهوری عربی سوریه‏

‏     تلگراف تسلیت آن حضرت را به مناسبت در گذشت أسف انگیز برادر مجاهد،‏‎ ‎‏حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمود طالقانی ـ طاب ثراه ـ دریافت داشتم. آنچه‏‎ ‎‏مسلّم است نام آن فقید سعید به لحاظ خدمات ارزنده ای که به اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏نموده اند، و همچنین به خاطر مبارزات مداوم و مستمر آن مرحوم، علیه جور و ستم و‏‎ ‎‏استبداد و استعمار شرق و غرب، و تاریخ آزادیخواهان و طالبان حق و عدالت ثبت‏‎ ‎‏خواهد شد. ‏

‏     ضمن سپاس و آرزوی سعادت و سلامت برای آن حضرت، رفاه و تعالی ملت برادر‏‎ ‎‏سوریه، و نصرت و سعادت عموم مسلمانان جهان را تحت لوای اسلام عزیز از درگاه‏‎ ‎‏خداوند متعال مسئلت دارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 541