نامه

نامه به آقای یاسر عرفات (پاسخ به تلگراف تسلیت رحلت آقای طالقانی)

نامه

‏زمان: 24 شهریور 1358 / 23 شوال 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: پاسخ به تلگراف تسلیت‏

‏مناسبت: رحلت آقای طالقانی‏

‏مخاطب: یاسر عرفات (رئیس کمیته اجرائی سازمان آزادیبخش فلسطین)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏مجاهد محترم حضرت یاسر عرفات، رئیس کمیتۀ اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین‏

‏     تلگراف تسلیت جنابعالی به مناسبت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین آقای‏‎ ‎‏سیدمحمود طالقانی ـ طاب ثراه ـ را دریافت داشتم؛ موجب تسلی گردید. نام آن مرحوم‏‎ ‎‏به خاطر خدماتی که به اسلام کرده و به لحاظ مبارزات پیگیرش با ظلم و با استبداد و‏‎ ‎‏دیکتاتوری شرق و غرب، در تاریخ مجاهدان راه حق و آزادی ثبت می باشد. جا دارد‏‎ ‎‏ضمن سپاسگزاری از تلگراف تسلیت جنابعالی، در گذشت آن مرحوم را به حضرتعالی‏‎ ‎‏- که خود از پیشگامان مبارزه در راه حق هستید ـ تسلیت بگویم.‏

‏     آمرزش خداوندی را برای آن مرحوم، و مزید توفیق مبارزه در راه احقاق حقوق‏‎ ‎‏برادران مسلمان فلسطین را برای جنابعالی از درگاه باری تعالی مسئلت می نمایم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 9صفحه 542