حکم

حکم انتصاب سید حسین آیت اللهی به سمت امامت جمعه جهرم

حکم 

‏زمان: 1 مهر 1358 / 1 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب امام جمعۀ جهرم ‏

‏مخاطب: آیت اللهی، سید حسین‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید حسین آیت اللهی ـ دامت افاضاته‏

‏     امید است وجود شریف از بلیات محفوظ و به انجام وظایف دینی و اجتماعی مشغول‏‎ ‎‏و موفق باشید. ضمناً طوماری با امضاهای بسیار از طرف اهالی محترم جهرم واصل‏‎ ‎‏گردید که درخواست شده بود جنابعالی کماکان در جهرم نمازجمعه را اقامه کنید. مقتضی‏‎ ‎‏است دعوت آقایان را بپذیرید. و اینجانب جنابعالی را به اقامۀ نماز جمعه مأمور و‏‎ ‎‏منصوب می نمایم که ان شاءالله تعالی ضمن اقامۀ نماز، اهالی محترم منطقه را در خطبه به‏‎ ‎‏وظایف حساس و خطیری که در این بُرهه از زمان دارند آشنا و آگاه سازید. از خدای‏‎ ‎‏تعالی موفقیت همگان را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏غُرّۀ ذی قعدة الحرام 1399‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 86