حکم

حکم انتصاب آقای محمد حسینی کاشانی به سمت قاضی دادگاه انقلاب کازرون

حکم

‏زمان: 6 مهر 1358 / 6 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب قاضی شرع دادگاه انقلاب کازرون‏

‏مخاطب: حسینی کاشانی، سید محمد‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای سید محمد حسینی کاشانی ـ دامت افاضاته‏

‏     بدین وسیله جنابعالی به سمت قاضی شرع در دادگاه انقلاب اسلامی شهر کازرون‏‎ ‎‏منصوب می شوید که در دادگاهها حضور به هم رسانده و به پرونده ها رسیدگی نموده و‏‎ ‎‏احکام شرعیه را اجرا نمایید. و چنانچه افرادی مشمول عفو مورخۀ نیمۀ شعبان 99‏‎ ‎‏می باشند، مورد عفو قرار داده آزاد نمایید. موفقیت جنابعالی را از خدای تعالی‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏به تاریخ 6 ذی قعده 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 148