حکم

حکم انتصاب آقای جلالی خمینی جهت رسیدگی به مشکلات ایرانیان مقیم قطر

حکم

‏زمان: 9 مهر 1358 / 9 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب نماینده برای رسیدگی به مشکلات ایرانیان قطر‏

‏مخاطب: جلالی خمینی ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏9 ذی القعده 99‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای جلالی خمینی ـ دامت افاضاته ‏

‏     پیرو درخواستی که از جانب ایرانیان مقیم قطر شده، مقتضی است جنابعالی مسافرتی‏‎ ‎‏بدانجا بنمایید و از نزدیک به مشکلات و کمبودهایی که دارند رسیدگی نموده و در رفع‏‎ ‎‏آنها بکوشید، و به وظیفۀ اسلامی و اجتماعی که دارند، آنان را آشنا سازید و از تفرقه و‏‎ ‎‏اختلاف برحذر دارید. از خدای تعالی توفیق همگان را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 190