نامه

نامه به آقای جعفر صبوری (اعلام وصول وجوه شرعیه)

نامه

‏زمان: 21 مهر 1358 / 21 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اعلام وصول چک و شرط ادای نذر‏

‏مخاطب: صبوری، جعفر ـ کاشان‏

‏بسمه تعالی‏

‏خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ جعفر صبوری ـ دامت افاضاته‏

‏     مرقوم محترم به ضمیمۀ یک قطعه چک به مبلغ یکصد هزار تومان واصل گردید، و‏‎ ‎‏در مورد سه قطعه فرش قالی که مرقوم داشته اید، چنانچه نذر صاحب قالی، نذر شرعی و‏‎ ‎‏با شرایط نذر بوده است، باید صبر کنند تا منع برطرف گردد و به همان اماکن مقدسه ببرند.‏‎ ‎‏و اگر نذر شرعی نبوده ـ چنانچه غالباً اینطور است ـ به هر مصرفی بخواهند می توانند‏‎ ‎‏برسانند. از خدای تعالی ادامۀ توفیقات جنابعالی را خواستارم. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .‏

‏به تاریخ 21 شهر ذی القعده 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 283