بیانات

بیانات خطاب به هیأت فلسطینی (لزوم اتحاد مسلمین)

بیانات

‏زمان: 22 مهر 1358 / 22 ذی القعده 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم اتحاد مسلمین جهان ‏

‏حضار: آقایان: ابوجهاد (فرمانده نظامی الفتح)، هانی الحسن (نماینده دفتر سازمان آزادیبخش‏‎ ‎‏فلسطین در ایران)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     امام: آقای ابوعمّار‏‎[1]‎‏ چگونه است؟‏

‏[‏‏ابوجهاد: الحمدلله . در حال مبارزه قرار دارند و پیوسته از جایی به جای دیگر سیر انقلابی دارند.‏‏]‏‏ ‏

‏     ‏‏امام: امیدوارم که ان شاءالله بزودی در قدس مستقر شوند.‏

‏[‏‏ابوجهاد: ان شاءالله . ما امیدواریم قدس از جاهایی باشد که بزودی بتوانیم از شما در آنجا استقبال به‏‎ ‎‏عمل آوریم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ما هم اَمَلمان‏‎[2]‎‏ همین است که ان شاءالله در قدس نماز بخوانیم با هم.و با مبارزه و‏‎ ‎‏جهاد و با پشتیبانی مؤمنین‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ اخلاص است که می توانیم قدس را آزاد کنیم.‏

‏[‏‏ابوجهاد: ان شاءالله . و این آرزوی همۀ ماست که با پیگیری و مقاومت می توان به این آرزو رسید. عزم‏‎ ‎‏راسخ مسلمین و ایمانشان ما را به موفقیت خواهد رساند.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: و با وحدت کلمۀ مسلمانها و خصوصاً سران عرب. تمام این گرفتاریهایی که در‏‎ ‎‏این مدت طولانی برای برادرهای ما در قدس پیدا شده است، در اثر سهل انگاری‏‎ ‎‏رؤسای اعراب بوده است. و من بیش از بیست سال در خطابه هایم، در گفتارم به اینها‏‎ ‎‏توصیه کردم، به سران دولتها که این اختلافات محلی جزئی را کنار بگذارند، و برای‏‎ ‎‏اسلام و برای پیشبرد اهداف اسلام با هم همفکری کنند و با هم اتحاد داشته باشند. و من‏

صحیفه امامجلد 10صفحه 284
‏باید بگویم که اظهار خجلت می کنم که در مقابل بیش از صد میلیون جمعیت عرب و‏‎ ‎‏هفتصد میلیون جمعیت مُسْلِم، هشتصد میلیون تقریباً جمعیت مُسْلِم، یک عده معدودی‏‎ ‎‏بیایند و در مقابل اینها، آنطور کارها را بکنند. و این هم نمی شود عذر باشد که پشتیبان‏‎ ‎‏امریکاست. برای اینکه امریکا پشتیبان شاه هم بود، لکن وقتی که یک ملت اجتماع‏‎ ‎‏کردند بر یک مطلبی، نه قدرت شیطانی شاه توانست مقاومت کند، نه پشتیبانی ابرقدرتها.‏‎ ‎‏بلکه مطلق قدرتها اگر اتحاد پیدا کنند، جمعیت عرب و مهم سران این جمعیتها اگر اتحاد‏‎ ‎‏پیدا بکنند، شکی نیست که نه امریکا می تواند در مقابلشان کاری انجام بدهد و نه دیگر‏‎ ‎‏قدرتها. لکن مع الأسف مطلبی است که مشکل است که تحقق پیدا کند. لکن من از خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی می خواهم که یک همچو مشکلی را با قدرت خودش حل کند. و اضافه‏‎ ‎‏کنید به اینکه در عین حال که ملت نه اسلحه داشت و نه تربیت نظامی و آنها مجهز به همه‏‎ ‎‏جهازات بودند و آن انتظامات هم داشتند و مجهز به جهاز نظامی بودند، مع ذلک چون‏‎ ‎‏شَعْب‏‎[3]‎‏ واحد بود و قوۀ واحده بود و مهمتر اینکه استناد به خدای تبارک و تعالی داشتند‏‎ ‎‏و با فریاد «الله اکبر» زن و مرد و بچه و بزرگ پیش رفتند، به طوری که همه قدرتها درهم‏‎ ‎‏شکسته شد. و دولتهای اسلامی مجهز به جهازات هستند، مع ذلک در مقابل یک همچو‏‎ ‎‏عنصری قیام نمی کنند. بلکه بعضی از آنها خیانت هم می کنند. خداوند ان شاءالله ـ آنها را‏‎ ‎‏بیدار کند و مسلمین را پیروز.‏

‏     ما چون مبتلای به مشکلاتی شبیه مشکلات شما هستیم می دانیم که وض