حکم

حکم انتصاب آقای سید جلال الدین طاهری به سمت امامت جمعه اصفهان

حکم

‏زمان: 2 آبان 1358 / 2 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ضرورت اقامۀ نماز جمعه‏

‏مخاطب: طاهری، سید جلال الدین‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏خدمت جناب مستطاب سید الاعلام و حجت الاسلام آقای طاهری ـ دامت افاضاته‏

‏     به طوری که از اصفهان گزارش داده اند و مراجعات بسیار شده است و روز قبل گروه‏‎ ‎‏کثیری آمده بودند، جنابعالی از رفتن برای اقامۀ جمعه خودداری نموده اید و علت آن‏‎ ‎‏برای من درست معلوم نشد. جنابعالی چنانچه قبلاً هم تذکر داده ام برای اقامۀ جمعه به‏‎ ‎‏اصفهان تشریف ببرید و با احراز صلاحیت جنابعالی و سابقۀ ممتد با اینجانب، منصوب به‏‎ ‎‏این منصب الهی هستید. امید است قشرهای مختلف و محترم اصفهان با پشتیبانی کامل از‏‎ ‎‏ایشان از تفرق در این موقع حساس احتراز نمایند. توفیق و تأیید همگان را از خداوند‏‎ ‎‏تعالی خواستار، و عظمت اسلام و مسلمین را خواهانم. والسلام علی عبادالله الصالحین. ‏

‏2 ذی الحجة الحرام 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 329