اجازه نامه

اجازه نامه به آقای احمد وحیدی مهرجردی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه

اجازه نامه

‏زمان: 6 آبان 1358 / 6 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه ‏

‏مخاطب: وحیدی مِهْرجَرْدی یزدی، احمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     بعدالحمد و الصلوة، جناب مستطاب ثقة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ احمد‏‎ ‎‏وحیدی مهرجردی یزدی از طرف اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و اخذ وجوه‏‎ ‎‏شرعیه و صرف سهم سادات را در محل و صرف یک ثلت از سهم مبارک امام‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ را در مخارج خودشان و مصارف لازمه و ارسال دو ثلث دیگر را نزد‏‎ ‎‏اینجانب جهت صرف در حوزه های علمیه. امید است اهالی محترم مهرجرد نیز از وجود‏‎ ‎‏ایشان بهره مند شده و قدردانی نمایند. از خدای تعالی موفقیت همگان را در راه خدمت‏‎ ‎‏به اسلام و مسلمین خواستارم. ‏

‏به تاریخ 6 ذی حجه 99‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 370