حکم

حکم انتصاب آقای محمد علی رجایی به سمت وزیر آموزش و پرورش

حکم

‏زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر آموزش و پرورش‏‎[1]‎

‏مخاطب: رجایی، محمدعلی‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای محمدعلی رجایی‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر‏‎ ‎‏آموزش و پرورش منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای‏‎ ‎‏وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 504

  • ـ پس از قبول استعفای آقای بازرگان یک روز بعد از فتح لانۀ جاسوسی امریکا، به پیشنهاد شورای انقلاب، اعضای کابینۀ دولت موقت مجددا در پستهای خویش ابقا شدند. حکم فوق و احکام مندرج در صفحات بعد درهمین رابطه صادر شده اند.