حکم

حکم انتصاب آقای عزت الله سحابی به سمت سرپرست سازمان برنامه و بودجه

حکم

‏زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه‏

‏مخاطب: سحابی، عزت الله ‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای مهندس عزت الله سحابی‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر مشاور‏‎ ‎‏و سرپرست سازمان برنامه و بودجه منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی‏‎ ‎‏را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 506