حکم

حکم انتصاب آقای رضا صدر به سمت وزیر بازرگانی

حکم

‏زمان: 16 آبان 1358 / 16 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر بازرگانی‏

‏مخاطب: صدر، رضا‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای دکتر رضا صدر‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر‏‎ ‎‏بازرگانی منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که‏‎ ‎‏عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 10صفحه 513