پیام

پیام به شورای انقلاب (بسیج همگانی برای کمک به زلزله زدگان خراسان)

پیام

‏زمان: 23 آبان 1358 / 23 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: بسیج همگانی برای کمک به زلزله زدگان خراسان‏

‏مخاطب: شورای انقلاب اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏شورای انقلاب جمهوری اسلامی‏

‏     به طوری که تا کنون اطلاع داده اند، فاجعۀ زلزلۀ خراسان، مصیبت بزرگی‏‎ ‎‏به بار آورده است که محتاج به سرعت عمل است. لازم است تمام سازمانها و نیروهای‏‎ ‎‏امدادی با هماهنگی به کمک بشتابند و برادران و خواهران خود را نجات دهند. دستور به‏‎ ‎‏تمام سازمانها دهید به طور ضربتی عمل کنند، و هماهنگی را مراعات نمایند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 47