حکم

حکم انتصاب آقای محمد باقر رفیعی به سمت امامت جمعه شهر ری

حکم

‏زمان: 23 آبان 1358 / 23 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب امام جمعۀ شهر ری‏

‏مخاطب: رفیعی، محمدباقر‏

‏بسمه تعالی‏

‏23 ذی الحجه 99‏

‏جناب مستطاب آقای حاج شیخ محمدباقر رفیعی ـ دامت افاضاته‏

‏     طومار مفصلی از اهالی محترم شهر ری ـ ایّدهم الله تعالی ـ واصل گردید که در آن‏‎ ‎‏تقاضای اقامۀ نماز جمعه در آن شهر نموده بودند. و با توجه به وضع زمان و احتیاج‏‎ ‎‏مسلمانان به اجتماع بیشتر، مقتضی است جنابعالی انجام این فریضۀ بزرگ الهی را به‏‎ ‎‏عهده گرفته، و بدین وسیله به امامت نماز جمعه منصوب می شوید. امید است اهالی‏‎ ‎‏محترم نیز فرصت را مغتنم شمرده، هر چه باشکوهتر و با اجتماع بیشتر، فریضۀ جمعه را‏‎ ‎‏انجام دهند. از خدای تعالی موفقیت همگان را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 48