پیام

پیام به آقای خوئینی ها و دانشجویان (آزادی گروگان های زن و سیاه پوست)

پیام

‏زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: آزادی گروگانهای زن و سیاهپوست‏

‏مخاطب: موسوی خوئینی ها، سید محمد و دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب حجت الاسلام آقای موسوی خوئینی ها، و برادران و خواهران دانشجوی محترم‏‎ ‎‏ساکن در مرکز جاسوسی امریکا‏

‏     مرکز توطئه و جاسوسی به اسم «سفارت امریکا» و اشخاصی که در آن بر ضد نهضت‏‎ ‎‏اسلامی ما توطئه نموده اند، از احترام سیاسی بین المللی برخوردار نیستند. تهدیدات و‏‎ ‎‏تبلیغات دامنه دار دولت امریکا به قدر پشیزی نزد ملت ما ارزش ندارد.نه تهدید نظامیِ او‏‎ ‎‏عاقلانه است؛ و نه تهدید اقتصادیِ او واجد اهمیت. و کارتر یک اشتباه دارد، و آن اینکه‏‎ ‎‏گمان می کند همۀ دولتها چشم بسته به خدمت او ایستاده اند. و این اشتباه بزرگ بزودی‏‎ ‎‏برای خودش هم روشن خواهد شد؛ و طلیعۀ آن نیز مشهود است. ملت ایران بپا خاسته که‏‎ ‎‏نگذارد این لانه های جاسوسی در ایران به عمل ننگین خود ادامه دهند، و تا استرداد‏‎ ‎‏محمدرضا پهلوی، برای محاکمه و استرداد آنچه به یغما برده است، این لانۀ جاسوسی و‏‎ ‎‏آن جاسوسان حرفه ای به حال خود باقی خواهند ماند. لکن برای آنکه اسلام برای زنها‏‎ ‎‏حقوق ویژه ای قائل است، و سیاهپوستان، که عمری را تحت فشار و ظلم امریکا به سر‏‎ ‎‏برده اند، و شاید به طور الزام به ایران آمده باشند، نسبت به آنان، در صورتی که جاسوسی‏‎ ‎‏آنها ثابت نشده باشد، تخفیف دهید. دانشجویان عزیز، سیاهپوستان و زنانی که جاسوسی‏‎ ‎‏آنان معلوم نیست، به وزارت امور خارجه تحویل دهید، که فوراً آنها را از ایران خارج‏‎ ‎‏نمایند. ملت شریف ایران اجازۀ آزادی بقیه را نمی دهد. لذا دیگران در بازداشت هستند،‏‎ ‎‏تا دولت امریکا به خواست ملت عمل کند. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 54