حکم

حکم انتصاب آقای بنی صدر به سمت وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت امور خارجه

حکم

‏زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی و سرپرست وزارت امور خارجه‏

‏مخاطب: بنی صدر، ابوالحسن‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر امور‏‎ ‎‏اقتصادی و دارایی و سرپرست وزارت امور خارجه منصوب می شوید. از خداوند متعال،‏‎ ‎‏توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را‏‎ ‎‏خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 59