حکم

حکم انتصاب آقای محسن یحیوی به سمت وزیر مسکن و شهرسازی

حکم

‏زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر مسکن و شهرسازی‏

‏مخاطب: یحیوی، محسن‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای مهندس محسن یحیوی‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر مسکن‏‎ ‎‏و شهرسازی منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که‏‎ ‎‏عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 62