حکم

حکم انتصاب آقای موسی زرگر به سمت وزیر بهداری و بهزیستی

حکم

‏زمان: 26 آبان 1358 / 26 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر بهداری و بهزیستی‏

‏مخاطب: زرگر، موسی‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای دکتر موسی زرگر‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر‏‎ ‎‏بهداری و بهزیستی منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای‏‎ ‎‏وظایفی که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 64