حکم

حکم انتصاب آقای صادق قطب زاده به سمت وزیر امور خارجه

حکم

‏زمان: 8 آذر 1358 / 9 محرّم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب وزیر امور خارجه‏

‏مخاطب: قطب زاده، صادق‏

‏بسمه تعالی‏

‏جناب آقای صادق قطب زاده‏

‏     طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر‏‎ ‎‏امور خارجه منصوب می شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی‏‎ ‎‏که عهده دار شده اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 154