پیام

پیام به اهالی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا (تأخیر درهمه پرسی قانون اساسی)

پیام

‏زمان: 10 آذر 1358 / 11 محرّم 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عدم موافقت با تأخیر در همه پرسی قانون اساسی‏

‏مخاطب: اهالی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     برادران کردستان وبلوچستان و ترکمن و سایر برادران اهل سنت! آنچه مرقوم شده‏‎ ‎‏است در تقاضای تأخیر رفراندم برای تجدید نظر در بعضی از اصول، باید تذکر دهیم که‏‎ ‎‏امروز با وضعی که کشور ما دارد ـ که اساس اسلام در معرض خطر کفر است ـ تعویق و‏‎ ‎‏تأخیر؛ ولو برای چند روز، خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید‏‎ ‎‏که خواستهای شما از جمله خواستهای قومی و ملی، همچون خواستهای سایر قشرهای‏‎ ‎‏کشور مورد توجه است؛ و ان شاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می شود. از‏‎ ‎‏شما مسلمانان عزیز تقاضا می شود که به این قانون اساسی رأی مثبت بدهید که موجب‏‎ ‎‏رضای خداوند متعال است.‏

‏11 محرّم 1400 / 10 آذر 58‏

‏قم ـ دفتر امام خمینی‏‎[1]‎

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 167

  • ـ این پیام به خط امام خمینی و با عنوان دفتر امام خمینی ارسال، و انتشار یافت. امام نسبت به اطلاعیه های دفتر حساس بودند و بدون مجوز ایشان مطلبی منتشر نمی شد.