سخنرانی

سخنرانی در جمع قهرمانان کشتی (شکست ابر قدرت ها ـ محاصره اقتصادی)

سخنرانی

‏زمان: صبح 28 آذر 1358 / 29 محرّم 1400‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: شکست قدرت افسانه ای ابرقدرتها ـ دخالت نظامی و محاصره اقتصادی راه بن بست ‏

‏حضار: قهرمانان کشتی آزاد در مسابقات آسیایی، پهلوانان کشتی باستانی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ایستادگی تا آخرین نفر

‏     من از آقایان ورزشکارها و سایر آقایان تشکر می کنم که گاهی تشریف می آورند و ما‏‎ ‎‏را از کارهای خودشان، از موفقیّات خودشان و از کارهایی که در سطح بین المللی انجام‏‎ ‎‏داده اند و موفقیتهایی که تحصیل کرده اند برای جمهوری اسلامی ‏‏[‏‏مطلع می کنند‏‎ ‎‏]‏‏تشکر‏‎ ‎‏می کنم و دعا می کنم که ان شاءالله همیشه موفق باشند، و به دشمنهای ما بفهمانند که‏‎ ‎‏مردانی که در ایران هستند، مرد مبارزه اند و مرد میدانند، مرد جهادند. و امیدوارم که‏‎ ‎‏خداوند شما را تأیید کند در این وقتی که مملکت ایران مبتلاست به این طور مصیبتها. که‏‎ ‎‏البته از یک طرف مصیبت است و از یک طرف هم سرفرازی برای یک ملت، که در راه‏‎ ‎‏هدف تا پای جان ایستاده است. و همۀ جوانهای ما در این راه مشترک هستند، و بسیاری‏‎ ‎‏از آنها برای شهادت از من دعا می خواهند و من دعای پیروزی می کنم برای آنها که‏‎ ‎‏خداوند همۀ آنها را حفظ کند و همۀ شما جوانها را برای کشور ما حفظ کند. امیدوارم که‏‎ ‎‏از اینجا به بعد هم که مشکلات برای کشورتان زیاد است، و این ریشه های فاسد الآن در‏‎ ‎‏ایران هستند، و چون مأیوس شده اند دست به یک همچو جنایاتی مثل ترور شخصیتهای‏‎ ‎‏محترم می زنند.‏

‏     و البته آنها خیال این را دارند که ما را و شما را سست کنند در این جهاد اسلامی. و اینها‏‎ ‎‏غافل از این هستند که وقتی که جهاد برای خدا شد، برای اسلام شد، جهادی است که‏‎ ‎‏جهاد معنوی است، نه جهاد صوری و مادی. وقتی بنا شد که جهاد معنوی باشد تا آن فرد‏

صحیفه امامجلد 11صفحه 333
‏آخر هم برای جهاد حاضر است. ‏

ترور شخصیتهای دینی و بازتاب آن 

‏     و من از حماقت اینها هم تعجب می کنم. اینها نمی خواهند که یک فردی مثل آقای‏‎ ‎‏مطهری و مثل آقای مفتح را از بین ببرند. اینها وسیله است برای اینکه نهضت را سست‏‎ ‎‏کنند و حماقتشان این است که دیده اند اینها که هر فردی را که اینها ترور می کنند مردم‏‎ ‎‏ایران برای نهضت بیشتر وارد میدان می شوند. اگر این طور بود که مثلاً، آن وقتی که‏‎ ‎‏مرحوم آقای مطهری را ترور کرده بودند، یک نیمی از مردم عقب نشینی کرده بودند، آن‏‎ ‎‏وقت برای نیم دیگرش هم مرحوم آقای قاضی‏‎[1]‎‏ را مثلاً ترور می کردند و مرحوم آقای‏‎ ‎‏مفتح را و دیگران را. اما وقتی دیدند که هر شخصی را که اینها ترور کردند بازار نهضت‏‎ ‎‏گرمتر شد و مردم بیشتر به این نهضت اقبال کردند. این چه انگیزه ای دارد که اینها به این‏‎ ‎‏جنایت دست می زنند؟ اینها همه برای این است که خدای تبارک و تعالی اینها را کر و‏‎ ‎‏کور کرده است. اینها را از آن ادراک راه صحیح محروم کرده است. یعنی خودشان‏‎ ‎‏اسباب محرومیت را فراهم کردند. خودشان اسباب این شدند که عنایت خدا، که باید همه‏‎ ‎‏قشرها را هدایت کند، اینها خودشان را محروم کردند، و بعد از اینکه خودشان را محروم‏‎ ‎‏کردند کارهایی انجام می دهند که برخلاف مصلحت خودشان است.‏

کور دلیهای سران کاخ سفید

‏     شما ملاحظه کنید این آقای کارتر برای رسیدن به مقام ریاست جمهور دست و پا‏‎ ‎