حکم

حکم انتصاب آقای هادی شادمهر به سمت رئیس ستاد مشترک ارتش

حکم

‏زمان: 1 دی 1358 / 2 صفر1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انتصاب رئیس ستاد مشترک ارتش‏

‏مخاطب: شادمهر، هادی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏تیمسار هادی شادمهر‏

‏     بنابر اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تیمسار به خدمتْ اعاده و به‏‎ ‎‏درجۀ سرلشکری مفتخر و به ریاست ستاد مشترک منصوب می گردید. از پرسنل ارتش‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران انتظار دارم که برای ادارۀ امور ارتش و پاسداری از انقلاب و‏‎ ‎‏استقلال ایران در کمال صمیمیت، اخلاص و ایثار، همکاری نمایند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 11صفحه 365