سخنرانی

سخنرانی در جمع خانواده های شهدا (تلاش برای اقامه حکومت عدل)

سخنرانی 

‏زمان: 3 دی 1358 / 4 صفر 1400‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: تلاش برای اقامه حکومت عدل‏

‏حضار: خانواده های شهدای دامغان، سمنان و شاهرود ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     من به همۀ بازماندگان شهدا تسلیت می گویم، و با شما هم شریکم در این مصیبتهایی‏‎ ‎‏که وارد شده است. آنچه که موجب تسلیت همه است این است که کار برای اسلام است.‏‎ ‎‏همۀ ما از اسلام هستیم. همه از خدا هستیم. به سوی خدا می رویم و در راه او فداکاری‏‎ ‎‏یک وظیفه است. و من امیدوارم که خداوند رحمت کند شهدا را و با شهدای صدر اسلام‏‎ ‎‏محشورشان کند. و به شماها صبر بدهد. اجر بدهد. و امیدوارم که این نهضت به نتیجه‏‎ ‎‏برسد، و بر این آمالی که شهدای ما داشتند به فعلیت برسد. خداوند همۀ شما را سلامت و‏‎ ‎‏در پناه خودش حفظ کند. و امید است که وحدت خودتان را حفظ کنید، در این زمانی که‏‎ ‎‏احتیاج به وحدت است، و با همان قدرتی که تا اینجا آمدید، از اینجا به بعد هم با همین‏‎ ‎‏قدرت به پیش بروید، و یک حکومت اسلامی عادلانه ان شاءالله تأسیس بشود. و آن‏‎ ‎‏طوری که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است ما بتوانیم اطاعت کنیم. همه بتوانیم‏‎ ‎‏پرچم اسلام را بلند کنیم. زیر سایۀ قرآن باشیم. و یک حکومت عدلی که در صدر اسلام‏‎ ‎‏اتفاق افتاده است و بعدها نگذاشته اند اتفاق بیفتد، ان شاءالله با همراهی همۀ قشرهای‏‎ ‎‏ملت، یک همچه حکومتی در اینجا تأسیس بشود. و از اینجا هم ان شاءالله به جاهای‏‎ ‎‏دیگر سرایت کند. و همۀ ممالک اسلامی تحت لوای اسلام با هم متحد باشند، بلکه همۀ‏‎ ‎‏مستضعفان جهان ان شاءالله از قید و بند مستکبرین خارج بشوند. خداوند همۀ تان را‏‎ ‎‏ان شاءالله حفظ کند. من چون دیگر وقتم کم است ‏‏[‏‏سخن را کوتاه می کنم‏‏]‏‏.‏

صحیفه امامجلد 11صفحه 404