بیانات

بیانات در جمع خانواده جهان پهلوان تختی (ارزش پهلوانی)

بیانات 

‏زمان: 14 دی 1358 / 15 صفر 1400 ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ارزش پهلوانی‏

‏حضار: تختی، بابک و همسرِ جهان پهلوان تختی ‏

پهلوان باش، نه قهرمان

‏     ‏‏[‏‏روز جمعه بابک و خانم شهلا توکلی، همسر مرحوم تختی، به حضور امام شرفیاب شدند. هنگام‏‎ ‎‏ظهر بود و موقع ناهار. آنها ناهار را که نان و سیب زمینی بود به اتفاق امام صرف نمودند. بعد از ناهار‏‎ ‎‏بابک به امام می گوید: من تا به حال سه افتخار بزرگ دارم: 1ـ به حضور امام امت رسیده ام. 2ـ فرزند‏‎ ‎‏جهان پهلوانی چون تختی هستم. 3ـ این انقلاب به رهبری امام به پیروزی رسیده است. امام بعد از اینکه‏‎ ‎‏حرفهای بابک تمام می شود، دستی به سر بابک می کشند و او را می بوسند و فقط دو سه کلمه ای که‏‎ ‎‏دریایی از معانی را در برمی گیرد به بابک گفتند. و این خود می تواند سرمشقی برای تمام ورزشکاران‏‎ ‎‏شود. امام فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏«پسرم، سعی کن همیشه پهلوان باشی نه قهرمان».‏‎[1]‎

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 29

  • - به نقل از روزنامۀ جمهوری اسلامی، مورخ 17 / 10 / 1358 ص 7.