تلگراف

تلگراف تشکر به آقای سید عبد الله شیرازی (کسالت قلبی امام)

تلگراف

‏زمان: 7 بهمن 1358 / 9 ربیع الاول 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی‏

‏مخاطب: شیرازی، سید عبدالله ‏

‏بسمه تعالی‏

‏مشهد ـ حضرت آیت الله آقای شیرازی ـ دامت برکاته‏

‏     تلگراف‏‎[1]‎‏ محترم واصل، از ابراز محبت جنابعالی تشکر می نمایم. ملتمس دعا‏‎ ‎‏هستم.‏

‎ ‎‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 130

  • - متن تلگراف آقای شیرازی این است:بسم اللّه الرحمن الرحیمحضور محترم حضرت آیت اللّه خمینی ـ دامت برکاته الشریفةبا تقدیم سلام و تحیت، خبر کسالت حضرتعالی موجب تأثر و تألم شدید گردید. از خداوند متعال مسئلت می شود که سریعاً شفای عاجل و صحت کامل عنایت فرماید تا هر چه زودتر به اقامتگاه مراجعت فرموده به مسئولیات سنگین ـ آن هم در این شرایط حساس ـ ادامه دهید. ـ البسکم اللّه ثوب الصحه و العافیه. مشهد مقدس ـ ششم ماه ربیع الاول 1400 هجری / 4 بهمن ماه 1358 ـ الشیرازی