پیام

پیام تشکر به آقای شاذلی بن جدید (کسالت قلبی امام)

پیام

‏زمان: 10 بهمن 1358 / 12 ربیع الاول 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: پاسخ تلگراف ارسالی به مناسبت کسالت قلبی امام خمینی‏

‏مخاطب: شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)‏

‏بسمه تعالی‏

‏حضرت آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهوری کشور الجزایر‏

‏     از دریافت پیام محبت آمیز آن حضرت متشکرم. موفقیت و سعادت روز افزون‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان جهان بخصوص ملت برادر، الجزایر را از خدای تعالی مسئلت دارم.‏

‏12 ربیع الاول 1400‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 133