پیام

پیام تشکر به آقای لئونید برژنف (تبریک اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی)

پیام

‏زمان: 23 بهمن 1358 / 25 ربیع الاول 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک اولین سالگرد انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: لئونید برژنف (صدر هیأت رئیسۀ شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏حضرت لئونید برژنف، صدر هیأت رئیسۀ شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی ـ مسکو‏

‏     با تشکر از پیام آن حضرت به مناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی ملت شریف‏‎ ‎‏ایران و ضمن ابلاغ مراتب توجه و علاقۀ ما به ملت دوست کشور شوروی، امیدواریم که‏‎ ‎‏صلح جهانی بر پایۀ استقلال ملتها و عدم مداخله در امور یکدیگر و مراعات اصل حفظ‏‎ ‎‏تمامیت ارضی کشورهای منطقه بنا گردد و هرگونه تعرضی به کشورهای دنیای سوم و‏‎ ‎‏اسلامی و بخصوص در این منطقه برخلاف موازین است که باید پایه و اساس درستی‏‎ ‎‏مابین ملتها باشد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 153