حکم

حکم انتصاب آقای بنی صدر به سمت فرماندهی کل قوا

حکم 

‏زمان: 30 بهمن 1358 / 2 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: انتصاب فرماندهی کل قوا‏

‏مخاطب: بنی صدر، ابوالحسن (رئیس جمهور ایران)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب آقای بنی صدر، رئیس جمهور ایران‏

‏     در این مرحلۀ حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر مرحله است جنابعالی به‏‎ ‎‏نمایندگی اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است منصوب می شوید. امید است با شایستگی که‏‎ ‎‏جنابعالی دارید امور کشوری و لشکری و قوای مسلح به نحو شایسته و با موازین اسلامی‏‎ ‎‏جریان پیدا کند. از خداوند تعالی توفیق همگان را در خدمت به ملت اسلامی خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 157