نامه

نامه به آقای حافظ اسد (کسالت قلبی امام)

نامه 

‏زمان: 30 بهمن 1358 / 2 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: تشکر از پیام ارسالی‏

‏مخاطب: حافظ اسد (رئیس جمهوری سوریه)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏حضرت آقای ژنرال حافظ اسد، رئیس جمهوری کشور سوریه ـ دمشق‏

‏     پیام محبت آمیز جنابعالی را در بیمارستان دریافت داشتم. از تفقد شما متشکرم و‏‎ ‎‏امیدوارم کشورهای اسلامی با اتحاد و اتفاق کامل، دست ایادی استعمار شرق و غرب و‏‎ ‎‏بخصوص امریکا را از کشورهای خود کوتاه کنند. و از خدای تعالی موفقیت همگان را‏‎ ‎‏در این راه مسئلت دارم.‏

‏2 ربیع الثانی 1400‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 158