حکم

حکم انتصاب آقای سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی کشور

حکم 

‏زمان: 4 اسفند 1358 / 6 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: انتصاب رئیس دیوانعالی کشور‏

‏مخاطب: حسینی بهشتی، سیدمحمد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی ـ دامت افاضاته‏

‏     نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس‏‎ ‎‏اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور،‏‎ ‎‏فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیۀ طرح و‏‎ ‎‏برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 163