حکم

حکم انتصاب آقای سید عبد الکریم موسوی اردبیلی به سمت دادستان کل کشور

حکم 

‏زمان: 4 اسفند 1358 / 6 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: انتصاب دادستان کل کشور‏

‏مخاطب: موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ـ دامت‏‎ ‎‏افاضاته‏

‏     نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدسۀ‏‎ ‎‏اسلام به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می شوید تا با همکاری رئیس دیوانعالی‏‎ ‎‏کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیۀ‏‎ ‎‏طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید.‏

‏4 اسفند ماه 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 164