پیام

پیام به ملت ایران (توصیه به جوانان در استفاده از آثار شهید مطهری)

پیام

‏زمان: 27 اسفند 1358 / 29 ربیع الثانی 1400‏‎[1]‎

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: توصیه به جوانان در استفاده از آثار و کتب استاد شهید مطهری ‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     گرچه انقلاب اسلامی ایران ـ به رغم بدخواهان و ماجراجویان ـ به خواست و توفیق‏‎ ‎‏خداوند متعال به پیروزی رسید و نهادهای اسلامی ـ انقلابی یکی پس از دیگری در‏‎ ‎‏ظرف تقریباً یک سال با آرامش و موفقیت انجام گرفت، لکن بر ملت ما و به حوزه های‏‎ ‎‏اسلامی و علمی خسارتهای جبران ناپذیر نیز به دست منافقین ضد انقلاب واقع شد؛‏‎ ‎‏همچون ترور خائنانۀ مرحوم دانشمند و اسلام شناس عظیم الشأن حجت الاسلام آقای‏‎ ‎‏حاج شیخ مرتضی شهید مطهری ـ رحمة الله علیه.‏

‏     اینجانب نمی توانم در این حال احساسات و عواطف خود را نسبت به این شخصیت‏‎ ‎‏عزیز ابراز کنم. آنچه باید عرض کنم دربارۀ او آن است که او خدمتهای ارزشمندی به‏‎ ‎‏اسلام و علم نمود و موجب تأسف بسیار است که دست خیانتکار، این درخت ثمربخش‏‎ ‎‏را از حوزه های علمی و اسلامی گرفت و همگان را از ثمرات ارجمند آن، محروم نمود.‏‎ ‎‏مطهری فرزندی عزیز برای من و پشتوانه ای محکم برای حوزه های دینی و علمی و‏‎ ‎‏خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور بود. خدایش رحمت کند و در جوار‏‎ ‎‏خدمتگزاران بزرگ اسلام جایگزین فرماید.‏

‏     اکنون شنیده می شود که مخالفین اسلام و گروههای ضد انقلاب درصدد هستند که با‏‎ ‎‏تبلیغات اسلام شکن خود دست جوانان عزیز دانشگاهی ما را از استفاده از کتب این استاد‏

صحیفه امامجلد 12صفحه 187
‏فقید کوتاه کنند. من به دانشجویان و طبقۀ روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای‏‎ ‎‏این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود. از خداوند متعال‏‎ ‎‏توفیق همگان را خواهانم. والسلام علی عبادالله الصالحین.‏

‏27 اسفند ماه 58‏

‏29 ربیع الثانی 1400‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 188

  • - تاریخ نسخۀ دستنویس امام خمینی 27 اسفند 1358 می باشد. این پیام در روزنامه های کیهان و اطلاعات و صحیفۀ نور، مورخ 31 / 1 / 59 منتشر گردیده است.