پیام

پیام تشکر به آقای یه چین اینگ (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)

پیام

‏زمان: 15 فروردین 1359 / 18 جمادی الاول 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: پاسخ تلگراف تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران‏

‏مخاطب: یه چین اینگ (رئیس کمیتۀ دائمی کنگرۀ ملی نمایندگان مردم جمهوری خلق چین)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب آقای یه چین اینگ، رئیس کمیتۀ دائمی کنگرۀ ملی نمایندگان مردم جمهوری‏‎ ‎‏خلق چین‏

‏     تلگراف تبریک جنابعالی به مناسبت نخستین سالگرد جمهوری اسلامی ایران واصل‏‎ ‎‏و موجب تشکر گردید. انتظار ما و ملت مسلمان و انقلابی ما از تمام کشورهای جهان،‏‎ ‎‏احترام گزاردن به حق حاکمیت و استقلال همۀ کشورها بخصوص ملل اسلامی است که‏‎ ‎‏امید است مورد توجه همۀ ملتها و دولتها قرار گیرد.‏

‏15 فروردین 1359‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 225