اطلاعیه

اطلاعیه به اعضای دفتر و پاسداران بیت (لزوم بی طرفی)

اطلاعیه

‏زمان: اوایل 1359 ه . ش . / 1400 ه . ق .‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: لزوم بیطرفی اعضای دفتر امام‏

‏مخاطب: اعضای دفتر و پاسداران بیت امام خمینی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     من اخطار می کنم که به تمام کسانی که در دفتر هستند و یا در دفتر و منزل اینجانب‏‎ ‎‏می آیند که باید با کمال بیطرفی و بی نظری عمل کنند، و هیچ گفتار یا کرداری که از آن‏‎ ‎‏انتزاع طرفداری از اشخاص یا گروهها و مخالفت با اشخاص، یا گروهها گردد به جا‏‎ ‎‏نیاورند؛ و تخلف از این امر، مخالف شرع و مصلحت انقلاب اسلامی است. و کسانی که‏‎ ‎‏بخواهند تخلف کنند نباید در دفتر یا منزل اینجانب بمانند. و نیز به پاسداران اطراف منزل‏‎ ‎‏اخطار می کنم که حق ندارند تعرض و خلاف آداب اسلامی با اشخاص از هر گروهی‏‎ ‎‏هستند، روحانیون معظم و شخصیتهای دولتی و انقلابی، رفتار کنند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 228