حکم

حکم انتصاب آقای ابراهیم یزدی به سمت سرپرست مؤسسه کیهان

حکم

‏زمان: 8 اردیبهشت 1359 / 12 جمادی الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: انتصاب سرپرست مؤسسۀ کیهان‏

‏مخاطب: یزدی، ابراهیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی ـ ایّده الله تعالی ‏

‏     با اهمیتی که مطبوعات و نقشی که در ساختن جامعه دارند، با گذشت بیش از یک‏‎ ‎‏سال از برقراری جمهوری اسلامی، باز دیده می شود که بسیاری از مطبوعات در خط‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی نیستند؛ و اصلاحاتی بنیادی در آنها باید تحقق یابد که اشخاص منحرفی‏‎ ‎‏که موجب این امور انحرافی می شوند دستشان از این رسانه های گروهی کوتاه شود. لهذا‏‎ ‎‏جنابعالی، که شایستگی و قدرت اداری تان محرز است، برای این امر حیاتی و اصلاح‏‎ ‎‏امور به سرپرستی مؤسسۀ «کیهان» ـ که از مؤسسات مربوط به مستضعفین است ـ منصوب‏‎ ‎‏هستید، که باکمک کارمندان محترم و متعهد، این مؤسسه را هر طور صلاح می دانید‏‎ ‎‏به طور اسلامی و مناسب با جمهوری اسلامی اداره نمایید. از خداوند تعالی توفیق و‏‎ ‎‏تأیید جنابعالی را خواستار است.‏

‏8 اردیبهشت 59‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 260