اجازه نامه

اجازه نامه به آقای بنی صدر (تفویض برخی اختیارات به ایشان)

اجازه نامه

‏زمان: 17 اردیبهشت 1359 / 21 جمادی الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: تفویض اختیارات به رئیس جمهور‏

‏مخاطب: بنی صدر، ابوالحسن‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏ـ دام ظله العالی ‏

‏نظر به اوضاع کشور و مقابلۀ قاطع با توطئه ها و حوادث، ضروری دید بر اساس گفتگوهای مفصلی که‏‎ ‎‏حاج احمد آقا به عرض می رسانند خواهان سه امر زیر بشوم:‏

‏     1ـ انتخاب نخست وزیر با تصویب امام.‏

‏     2ـ قوای انتظامی در اختیار و به دستور عمل کنند.‏

‏     3ـ دستگاههای تبلیغاتی باید بر خلاف مصالح کشور و مخالف سیاست جمهوری اسلامی نباشد و‏‎ ‎‏آزادی آنان در حدود قوانین اسلامی باید مراعات شود. اطمینان می دهد که با وجود همۀ مشکلات در‏‎ ‎‏صورتی که وسائل کار در دسترس و به اختیار باشند، هیچ گونه خطری متوجه انقلاب اسلامی و کشور‏‎ ‎‏عزیز نخواهد شد. ابوالحسن بنی صدر‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت شد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 276