حکم

حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت مشاور شورای عالی دفاع ملی

حکم

‏زمان: 20 اردیبهشت 1359 / 24 جمادی الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: انتصاب مشاور شورایعالی دفاع ملی‏

‏مخاطب: چمران، مصطفی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای دکتر مصطفی چمران ـ ایّده الله تعالی‏

‏     برای تشکیل شورایعالی دفاع ملی بر مبنای اصل یکصد و دهم قانون اساسی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به عنوان مشاور از طرف اینجانب منصوب می شوید.‏‎ ‎‏و در این موقع چون در وضع استثنایی هستیم، لازم است هر هفته با بررسی کامل و با کمال‏‎ ‎‏دقت رویدادهای داخلی ادارات مختلف ارتش را برای اینجانب ارسال دارید.‏

‏به تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1359‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 282