حکم

حکم انتصاب آقای عبد الله نوری به عنوان ناظر بر انتخابات شورای عالی قضایی

حکم

‏زمان: 28 اردیبهشت 1359 / 3 رجب 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: انتصاب نماینده‏

‏مخاطب: نوری، عبدالله ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب مستطاب حجت الاسلام آقای عبدالله نوری ـ دامت افاضاته‏

‏     جنابعالی به نمایندگی از طرف اینجانب در انجمن نظارت بر انتخاب سه نفر اعضای‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی تعیین می شوید تا بر جریان این انتخابات بر طبق مقررات نظارت کنید.‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی موفق باشید.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 302