بیانات

بیانات در جمع فرماندهان پایگاه های هوایی (ضرورت حفظ نظم در ارتش)

بیانات

‏زمان: 9 تیر 1359 / 17 شعبان 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضرورت حفظ نظم در ارتش‏

‏حضار: فکوری، جواد (فرماندۀ نیروی هوایی) و فرماندهان پایگاههای هوایی‏

‏     ‏‏[‏‏امام خمینی ضمن تأکید بر لزوم حفظ نظم در ارتش فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏انضباط در ارتش، یک واجب است، در صدر اسلام هم همین طور بوده است، منتها‏‎ ‎‏فرمانده باید کاملاً رفتار انسانی و اسلامی داشته باشد و پرسنل هم از چنین فرماندهی‏‎ ‎‏اطاعت کند.‏

‏     ‏‏[‏‏امام خمینی در ادامه سخنان خود به پوشالی بودن نیروی ابرقدرتها اشاره کرده و افزودند:‏‏]‏

‎     ‎‏نباید از نیروی ظاهری ابرقدرتها کوچکترین واهمه ای داشته باشیم.‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 489