پیام

پیام به ملت مسلمان ایران (عدم تعرض به بانوان بدحجاب)

پیام

‏زمان: 13 تیر 1359 / 21 شعبان 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: عدم تعرض به بانوان بدحجاب‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏[‏‏امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد‏‎ ‎‏تعرض عده ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بی حجاب دستوری به این شرح صادر‏‎ ‎‏فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏ممکن است تعرض به زنها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیۀ منحرفین و مخالفین‏‎ ‎‏انقلاب باشد. از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و اینگونه دخالتها برای مسلمانها‏‎ ‎‏حرام است، و باید پلیس و کمیته ها از اینگونه جریانات جلوگیری کنند.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 12صفحه 502