نامه

نامه به وزیر مسکن (تأیید لزوم هماهنگی بنیاد مسکن با این وزارتخانه)

نامه 

‏زمان: 1359 ه . ش. / 1400 ه . ق.‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: عملکرد بنیاد مسکن زیر نظر وزارت مسکن در چهارچوب سیاستهای هماهنگ‏

‏مخاطب: گنابادی، محمد شهاب(وزیر مسکن و شهرسازی)‏

‏ [‏‏بسمه تعالی. خدمت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ـ دام ظله العالی‏

‏با توجه به نیاز مبرم مستضعفین و محرومان به مسکن و سیاستهای مختلف و متعددی که از آغاز برای‏‎ ‎‏حل آن در پیش گرفته شده و بعضاً موجب تشدید بحران و هجوم مردم به تهران برای گرفتن خانه شده‏‎ ‎‏است، ضرورت دارد که یک سیاست هماهنگ و روشن از سوی دولت جهت حل آن اتخاذ گردد.‏‎ ‎‏علیهذا اقتضا دارد بنیاد مسکن که یک مؤسسه اسلامی ـ خدماتی است و همچنین دفتر معاملات مسکن‏‎ ‎‏که زیر نظر هیأت امنای بنیاد مسکن فعالیت می نماید در چهارچوب سیاستهای هماهنگ با وزارت‏‎ ‎‏مسکن و به صورت یک بازوی قوی برای کارهای اجرایی در خدمت مستضعفان و محرومان از نظر‏‎ ‎‏مالی و اجرایی و به شیوۀ جهادسازندگی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل نماید. لذا استدعا‏‎ ‎‏دارد در این مورد ارشاد و راهنمایی و دستورات لازم امر به صدور فرمایند‏‏]‏‏.‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی‏

‏     موافقت شد.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 13صفحه 127