پیام

پیام به عموم مردم (تجلیل از رزمندگان و شهدا)

پیام

‏زمان: 9 بهمن 1359 / 22 ربیع الاول 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تجلیل از رزمندگان‏

‏مخاطب: عمومی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏9 بهمن 59‏

‏     از جانفشانی و فداکاری همۀ جنگندگان راه اسلام و استقلال میهن اسلامی قدردانی و‏‎ ‎‏تشکر می کنم. ملت مبارز و آگاه این فداکاران نیروهای مسلح را ارج می نهند. از خداوند‏‎ ‎‏تعالی رحمت برای آنان و سلامت و سعادت برای بازماندگانشان درخواست می نمایم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 14صفحه 25