پیام

پیام تشکر به آقای مام وان دونگ (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

پیام

‏زمان: 25 بهمن 1359 / 8 ربیع الثانی 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پاسخ پیام تبریک دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏مخاطب: مام وان دونگ (نخست وزیر ویتنام)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏جناب آقای مام وان دونگ، نخست وزیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام‏

‏     تلگراف تبریک جنابعالی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی ایران واصل و موجب‏‎ ‎‏تشکر گردید. پیروزی همۀ ملل مستضعف جهان را از خدای تعالی مسئلت دارم.‏

‏25 بهمن ماه 59‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 14صفحه 109