سخنرانی

سخنرانی در جمع خلبانان و پرسنل نیروی هوایی (لزوم حفظ وحدت)

سخنرانی

‏زمان: صبح 1 اردیبهشت 1360 / 16 جمادی الثانی 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: لزوم حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه و اختلاف ‏

‏حضار: خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

حفظ وحدت کلمه و انسجام در نیروهای مسلح

‏     ‏‏من ضمن تقدیر ازاین شجاعت و ابتکار آقایان و باز تقدیر از اینکه شماها اول کسی‏‎ ‎‏بودید که به ملت پیوستید و امیدوارم که تا آخر هم به این عهد خودتان باقی باشید، باید‏‎ ‎‏چند کلمه ای عرض کنم و آن امری است که از همۀ امور برای هم کشور، هم برای اسلام‏‎ ‎‏و هم برای ارتش مهمتر است و آن همانی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که پیروزی را به شما داد؛ وحدت کلمه‏‎ ‎‏و انسجام کامل در همۀ قوای مسلح.‏

‏     اگر بنا شود که ـ خدای نخواسته ـ در قوای مسلح، به واسطۀ تبلیغات سوئی که گاهی به‏‎ ‎‏اغراض فاسدی می شود، یک اختلافی پیدا بشود، این موجب این می شود که عنایت‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی ـ خدای نخواسته ـ برگردد و باز همان ابتلائات و همان بساطی که‏‎ ‎‏دیدید در طول تاریخ بر این ملت واقع شد ـ خدای نخواسته ـ عود کند. بر همۀ شما، بر‏‎ ‎‏همۀ ما و بر همۀ ملت است که وحدت کلمه را همان طوری که تا حالا بحمدالله حفظ‏‎ ‎‏کرده اند، از این به بعد هم حفظ کنند و به حرف مفسدها که برانگیخته از همان ابرقدرتها‏‎ ‎‏هستند، هیچ گوش ندهند و چنانچه در بینشان یک افراد فاسدی پیدا شد که بخواهند‏‎ ‎‏تفرقه ایجاد کنند، آنها را نصیحت کنند و اگر گوش نکردند، به فرماندهان معرفی کنند، تا‏‎ ‎‏آنها را به دادگاه ببرند و نگذارند که ـ خدای نخواسته ـ این انسجامی که الآن بین همه‏‎ ‎‏هست، گسیخته بشود.‏

‏     و مهمتر از این توجه به خداست. هرچه داریم از اوست و هر چه هستیم. او هستی‏

صحیفه امامجلد 14صفحه 311
‏داده به ما و ما باید توجه به او دائماً داشته باشیم و بدانیم که پیروزی از اوست و اگر‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ انحرافی پیدا بشود، شکست به عهدۀ ماست. و من امیدوارم که شما‏‎ ‎‏برادرهای عزیز توجه داشته باشید که اسلام برای همه ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، برای همۀ مستضعفین، که‏‎ ‎‏از آن جمله خود شماها هستید؛ یعنی، شمایید که قدرتهای بزرگ، شما را کوچک‏‎ ‎‏شمردند و بحمدالله شما ثابت کردید که تخیلات آنها باطل است و امیدوارم که باز با‏‎ ‎‏جدیت خودتان، ابتکار خودتان، به راه انداختن کارهایی که باید راه بیفتد، باز به دشمنها‏‎ ‎‏اثبات کنید که ایران با اتکا به خدا پیروز است. و من امیدوارم که این پیروزی را هر روز‏‎ ‎‏نصیب شما خدای تبارک و تعالی بفرماید. ‏

‏سلام و درود بر همۀ شما و بر همۀ رزمندگانی که در راه خدا رزم می کنند و رحمت بر‏‎ ‎‏شهدایی که از شما و از دیگران تقدیم بارگاه خدا شده است. سلامت باشید، ان شاءالله .‏

‎ ‎

صحیفه امامجلد 14صفحه 312