نامه

نامه به آقای سید حسین خمینی (سفارش به تحصیل علوم اسلامی)

نامه

‏زمان: 24 اردیبهشت 1360 / 9 رجب 1401‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: نصیحت و امر به پرهیز از دخالت در امور سیاسی ‏

‏مخاطب: خمینی، سید حسین‏

‏بسمه تعالی‏

‏     پسرم، حسین خمینی!‏‎[1]‎‏ جوانی برای همه خطرهایی دارد که پس از گذشت ایام انسان‏‎ ‎‏متوجه می شود. من میل دارم کسانی که به من مربوط هستند در این کورانهای سیاسی‏‎ ‎‏وارد نشوند. من امید دارم که شما مجاهدت در تحصیل علوم اسلامی، با تعهد به اخلاق‏‎ ‎‏اسلامی و مهار کردن نفس امارة بالسوء، برای آتیه مورد استفاده واقع شوی. من علاوه بر‏‎ ‎‏نصیحت پدری پیر به شما امر شرعی می کنم که در این بازیهای سیاسی وارد نشوی و‏‎ ‎‏واجب شرعی است که از این برخوردها احتراز کنی. من به شما امر می کنم که به حوزۀ‏‎ ‎‏علمیۀ قم برگرد و با کوشش به تحصیل علوم اسلامی ـ انسانی بپرداز. از خداوند تعالی‏‎ ‎‏توفیق شما و همۀ محصلین را خواستارم.‏

‏9 رجب 1401‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امامجلد 14صفحه 345

  • - آقای سید حسین خمینی، نوۀ امام خمینی و تنها فرزند پسر حاج آقا مصطفی خمینی.