سخنرانی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام)

سخنرانی

‏زمان: صبح 25 خرداد 1360 / 12 شعبان 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیّۀ جماران‏

‏موضوع: اخطار شدید به مخالفان لایحۀ قصاص و اعلام ارتداد مخالفین احکام ضروری اسلام ‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم، روحانیون مازندران، روحانیون اهل سنت، اهالی مشهد، کارکنان‏‎ ‎‏شرکت واحد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

منافقانه عمل کردن گروهکها

‏     ‏‏امروز یک مجمعی است از علمای استان مازندران، و از علمای اهل سنت، و از‏‎ ‎‏برادران مشهد، و شرکت واحد، و از قشرهای دیگری که اینجا هستند. چون مجمعی‏‎ ‎‏است از برادران اهل سنت و برادران تشیع. مسائلی را باید عرض کنم، یا درد دلهایی را با‏‎ ‎‏شما در میان بگذارم. من در طول مدتی که با رژیم منحوس پهلوی مقابله می کردم تکلیفم‏‎ ‎‏خیلی روشن بود ـ تشخیص داده بودیم که آن رژیم رژیمی است که بر خلاف مصالح‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین مشغول کار هست و کشور ما را به سوی امریکا سوق داده است و منافع‏‎ ‎‏این کشور را در جیب دو ابرقدرت کرده است، و تتمه ای اگر باقی مانده در جیب خود و‏‎ ‎‏بستگان خود در بانکهای خارج از کشور ریخته است. آن روز تکلیف ما روشن بود. به‏‎ ‎‏عبارت دیگر، تکلیف در مقابل یک جمعیتی که، یا یک رژیمی که، صاف ایستاده بود‏‎ ‎‏در مقابل مصالح کشور و مصالح اسلام عمل می کرد روشن بود. و ما هیچ باکی از این‏‎ ‎‏نداشتیم که ملت را سراسر بر ضد آن رژیم تجهیز کنیم و آنچه که می توانیم و در توان‏‎ ‎‏داریم در خدمت اسلام عمل کنیم و به نظر می آید که عمل کردیم؛ و شما ملت ایران همه‏‎ ‎‏با هم دست به هم دادید و با بانگ «الله اکبر» و با «لااله الاّ الله » جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏خواستید، ودر پناه جمهوری اسلامی استقلال و آزادی را خواستید، و بحمدالله ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی با رأی قاطع ملت تصویب شد؛ و دنبال او هم یک مراحلی به طور‏

صحیفه امامجلد 14صفحه 448
‏معجزه آسا تحقق پیدا کرد و یک حکومت مستقر قانونی در این کشور متحقق شد. لکن‏‎ ‎‏مع الأسف ما الآن مقابل یک گروهها و گروهکهایی هستیم که نه به طور صریح می آیند‏‎ ‎‏بگویند که ما اسلام را قبول نداریم و قوانین اسلام را قبول نداریم و جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏قبول نداریم. تا باز ما تکلیفمان معلوم باشد و همان طوری که سابق عمل کردیم امروز هم‏‎ ‎‏عمل کنیم. ونه آن طور است که اینها سر جای خودشان بنشینند و به قوانین مملکت‏‎ ‎‏خاضع بشوند و به اسلام و قوانین اسلام خاضع بشوند. بین دو محظور الآن ‏‏[‏‏هستیم‏‏]‏‏: با‏‎ ‎‏اینها معاملۀ محمدرضا باید کرد؟ یا با اینها باز دعوت به صلح و صفا و دعوت به عمل به‏‎ ‎‏قوانین؟‏

دعوت جبهه ملی به قیام در مقابل قرآن

‏     ‏‏من می خواهم ببینم که این راهپیمایی که امروز اعلام شده است، اساس این راهپیمایی‏‎ ‎‏چه هست. من دو تا اعلامیه از «جبهۀ ملی»، که دعوت به راهپیمایی کرده است، دیدم. در‏‎ ‎‏یکی از این دو اعلامیه، جزء انگیزه ای که برای راهپیمایی قرار داده اند، لایحۀ‏‎ ‎‏«قصاص»است. یعنی مردم ایران را دعوت کردند که مقابل لایحۀ قصاص بایستند. در‏‎ ‎‏اعلامیۀ دیگری که منتشر کرده بودند تعبیر این بود که «لایحۀ غیر انسانی»! ملت مسلمان‏‎ ‎‏را دعوت می کنند که در مقابل لایحۀ قصاص راهپیمایی کنند، یعنی چه؟ یعنی در مقابل‏‎ ‎‏نص قرآن کری